Sonraki yazı:
Sonraki yazı:
Halit Ziya Uşaklıgil'in 1899-1900 yıllarında Servet-i Fünûn dergisinde tefrika edilen romanı...